رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

نشست تخصصی مرکز پژوهشگاه نیرو مازند...

news-pic
نظر به اهمیت آموزش مهارت افزایی نیروی انسانی شرکتهای پیمانکاری و اهمیت اجرای طرح پیاده سازی ارزیابی صلاحیت حرفه ای ،مرکزپژوهشگاه نیرو مازندران نشست تخصصی آموزش در بخش صلاحیت حرفه ای با مدیرعامل و مع...

برگزاری آزمون ارتقاء شغلی توسط پژوه...

news-pic
آزمون ارتقاء شغلی جهت شرکت توزیع نیروی مازندران در هفت رشته برنامه ریزی مهندسی،بهره برداری،مشترکین فنی،مشترکین غیر فنی،کارشناس رایانه،کارشناس مالی،کارشناس اداری به تعداد 67 نفر با هماهنگی مرکزآزمون پژ...

برگزاری جلسه با مدیر عامل توزیع نیر...

news-pic
متن خبر: جلسه آموزشی آقای دکتر خان محمدی رییس واحد آموزشی و پژوهشی مازندران به همراه آقای انتظاری مسئول آموزش صلاحیت حرفه ای و آقای کمالی نماینده دفتر آموزش غرب مازندران با آقای مهندس بابایی مدیر ع...