رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 2

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

اطلاعیه 3

نشست شورای موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب...

تاریخ : 20-05-1399

برگزاری آزمون متمرکز تغییر حالت اشت...

news-pic
آزمون متمرکز تغییر حالت اشتغال (به کار)شرکتهای توزیع نیروی برق مورخ 31 اردیبهشت ماه توسط این واحدآموزشی و پژوهشی با رعایت پروتکل های بهداشتی و اخذ مجوزهای لازم از ستاد مقابله با کرونا استانداری وعلوم...

حضور معاونین محترم فناوری و توسعه ...

news-pic
معاونین محترم فناوری و توسعه مدیریت و منابع جناب آقای مهندس مرجان مهر و دکتر پیرمراد در تاریخ 12 اردیبهشت ماه به همراه ریاست محترم واحد جهت بازدید از مکان های پیشنهادی در محل برق منطقه ای استان بمنظ...

جلسه فرهنگی برگزاری دوره های آموزشی...

news-pic
  در راستای  نامه ارسالی دفتر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به مسئولین فرهنگی و دینی شرکتهای صنعت آب و برق استانها در خصوص برنامه فعالیتهای فرهنگی و دینی سال 1400، این واحد آموزشی، همچون سنو...